ATELIÉR AUDIOVIZUALNÍ TVORBY a DIVADLA

PROFIL UCHAZEČE

° Výrazné talentové předpoklady pro zvolený obor; úplné středoškolské vzdělání doložené kopií maturitního vysvědčení.

° Intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor).

° Praktické předpoklady (existence portfolia vlastních prací z oblasti fotografie a audiovize).