JAMU v Brně - Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky  

Informace o škole

Janáčkova akademie múzických umění v Brně byla založena v roce 1947; završilo se tak mnohaleté úsilí, spjaté ve svých počátcích s osobností Leoše Janáčka. Po nadějné aktivitě šedesátých let, utlumené tzv. normalizací, dochází k výraznému rozvoji školy po roce 1990, kdy se Janáčkova akademie prosazuje svou cílevědomou a otevřenou koncepcí. Obnoveny jsou samostatné fakulty Divadelní a Hudební, vedle rehabilitovaných pedagogů vstupují do výuky lidé mladších generací, otevírají se nové studijní obory, navazují zahraniční kontakty a výměny. JAMU je dnes veřejnou vysokou uměleckou školou univerzitního typu s bakalářským, magisterským i doktorským studiem, vedle řady uměleckých disciplín má akreditovány také obory divadelního a hudebního manažerství a na Divadelní fakultě rovněž obory dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro Neslyšící a jevištní technologie. Umělecká tvorba studentů je veřejně prezentována v divadelním studiu Marta a v Komorní opeře, na koncertech i v rámci projektů tzv. pouličního divadla. Mezinárodní prestiž si vydobyly každoroční divadelní festival Setkání/Encounter, tradiční hudební Mezinárodní interpretační kurzy a Soutěž o cenu Leoše Janáčka. V moderním informačním, výukovém a ubytovacím centru Astorka se nachází celoškolská knihovna, multimediální studovna, ediční středisko a koleje s ubytovací kapacitou 239 míst.

 


Obecné informace o studiu na JAMU
Akreditované studijní programy JAMU
Uznání zahraničního středoškolského vzdělání
JAMUj.cz - informace o studiu na Hudební fakultě JAMU

Elektronická přihláška ke studiu
Výsledky přijímacího řízení

Vyhlášky pro uskutečnění přijímacího řízení na Hudební fakultě
Vyhlášky pro uskutečnění přijímacího řízení na Divadelní fakultě

Požadavky ke zkoušce z českého jazyka pro zahraniční zájemce o řádné studium na HF JAMU