ATELIÉR AUDIOVIZUALNÍ TVORBY a DIVADLA

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení na bakalářský i magisterský stupeň je dvoukolové:

  • V prvním kole přijímací komise hodnotí zaslané materiály a na základě hodnocení předložených prací rozhodne o postupu do druhého kola přijímacího řízení.

    První kolo se tedy koná bez účasti uchazečů.

  • Ve druhém kole probíhá zkouška formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály; v pohovoru jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného oboru.


U přijímacích zkoušek se prověřuje:

  • Obecná znalost z oblasti dějin umění (divadlo, film, fotografie).

  • Schopnost samostatné umělecké činnosti (reflexe vlastní tvorby).

  • Technologické předpoklady uchazečky (uchazeče).

  • Schopnost řešit tvůrčím způsobem zadané situace.

  • Osobní motivace ke studiu.

Dodatečné přijímací řízení do bakalářského studijního oboru ATD

Dodatečné přijímací řízení do magisterského studijního oboru ATD