JAMU v Brně - Fondy rozvoje

Fondy rozvoje  

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU je vyhlašován v rámci Institucionálního rozvojového plánu JAMU a je určen všem akademickým zaměstnancům a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Na základě Na základě Směrnice rektora JAMU č. 26/2018 LJ vyhlašuje prorektor pro strategii a rozvoj soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2019.

  • Celoškolské projekty (výstupy projektu směřují k oběma fakultám) - Ing. Šárka Kusáková (kusakovajamucz; 1135)
  • Projekty HF - MgA. Kateřina Polášková (polaskovajamucz; 1606)
  • Projekty DIFA - Mgr. et Mgr. Adéla Dědová  (dedovajamucz; 1334), Nikola Karlová (karlovajamucz; 1305)

Vyhlášení FRVUČ- 2020 

Vyhodnocení FRVUČ 2020 - 17.12.2019

Formulář přihlášky FRVUČ

FRVUČ – formulář závěrečné zprávy


Archív

FRVUČ 2019

FRVUČ 2018

FRVUČ 2017

FRVUČ 2016

FRVUČ 2015

FRVUČ 2014

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU

Zápis ze zasedání komise FRVČ dne 30. ledna 2020

Směrnice FRVČ

Vyhlášení fondu rozvoje výzkumné činnosti JAMU pro rok 2020

Formulář přihlášky – tematický okruh A

Formulář přihlášky – tematický okruh B

Formulář průběžné/závěrečné zprávy FRVČ

 


Archív

FRVČ 2019

FRVČ 2018