ATELIÉR AUDIOVIZUALNÍ TVORBY a DIVADLA

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor je v zásadě profilován do čtyř specifických, přitom však navzájem se doplňujících oblastí mezi audiovizí a divadlem:

1. Audiovizuální tvorba a technologie jako integrální součást divadelní akce (scénografie, performance, light designu).

2. Umění a technologie fotografie, tedy práce se statickým obrazem, jako nezbytným výtvarným předpokladem dramatické a filmové tvorby.

3. Tvorba audiovizuální dokumentace divadla v rozpětí od divadelní publicistiky, přes žánry dokumentu, až po problematiku různých typů divadelního záznamu.

4. Umění adaptace divadelního díla do filmu a naopak. Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.