JAMU v Brně - Aktuality - Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem pro studenty, pedagogy a zaměstnance JAMU

Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem pro studenty, pedagogy a zaměstnance JAMU  

Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Notice - new coronavirus - information for foreign students