JAMU v Brně - Aktuality - Hudební fakulta JAMU pokřtí mistrovské hudební nástroje a technologie za bezmála 70 milionů

Hudební fakulta JAMU pokřtí mistrovské hudební nástroje a technologie za bezmála 70 milionů  

Nevšední událost chystá na nadcházející páteční odpoledne Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (HF JAMU). Formou komentovaného odpoledního koncertu budou 6. prosince v aule fakulty na Komenského náměstí od 14.30 hodin slavnostně pokřtěny mistrovské hudební nástroje a jedinečné technologie, které škola nakoupila z evropského operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Podle děkana HF JAMU profesora Jindřicha Petráše škola ke dnešnímu dni nakoupila dva kusy strunných nástrojů, třináct kusů historických nástrojů, deset kusů dechových nástrojů, osmadvacet klávesových nástrojů a technologie. Vše v celkové mimořádné hodnotě 68,6 milionů korun.

Opravdu nebývalá událost se odehraje v předsálí a také v aule HF JAMU. „Koncert začne ukázkami elektroakustické hudby a multimediální tvorby a bude  pokračovat prezentací klavírů a představením historických a dechových nástrojů,“ popsal program slavnostního odpoledne děkan Petráš. Jednotlivá vystoupení koncertu okomentují garanti jednotlivých sekcí.

V případě klavírů se kupříkladu jedná se o různé špičkové a světové značky jako je kupříkladu (Steinway, Petrof,Bechstein atp.).  Jde přesně o dvacet křídel a čtyři pianina v ceně přes 40 milionů korun. „Vyzkoušeli jsme několik stovek klavírů a formou soutěže jsme z nich vybrali ty nejlepší kusy. Každý nástroj obdržel od naší tříčlenné poroty jednak slovní hodnocení, jednak i určitý počet bodů v šesti hlavních kritériích kvality. Bodovali jsme zvlášť zpěvnost, zvukovou barevnost nebo například vlastnosti mechaniky,“ poznamenal klavírní virtuos, profesor Jan Jiraský.  Všichni výrobci a prodejci tak podle něj dostali zpětnou vazbu, jak jejich klavíry odborníci vnímají. „Vybírat bylo ohromně zajímavé, ale i náročné, protože jsme za klavíry hojně cestovali do zahraničí,“ doplnil Jiraský.

Ke slavnostnímu odpoledni dodává, že klavíry byly pořízeny především kvůli našim studentům a tak na pátečním koncertě vystoupí jejich vynikající reprezentant, klavírista Pavel Zemen, laureát mezinárodních klavírních soutěží.  „Já jeho vystoupení uvedu jen krátkým povídáním a praktickou demonstrací rozdílu mezi běžnými nástroji, jaké měli studenti dříve k dispozici, a špičkovými novými nástroji,“ uvedl Jiraský.

Katedra varhanní a historické interpretace bude obohacená o tři cembala, z nichž každé reprezentuje jiný styl stavby i období. Studenti tak na HF JAMU mohou propříště realizovat hudbu německé provenience z doby Bacha (dvou-manuálové cembalo dle Zella), hudbu italského raného baroka nebo si mohou vyzkoušet hudbu 17. století na kopii vlámského nástroje, jehož originál stavěla slavná dílna Ruckersů, která byla ve své době proslulá jako je dnes kupříkladu firma Steinway. „Studenti loutny mohou experimentovat s loutnovým nástrojem, který se používal hlavně na Moravě v 18. století a byl nazýván Mandora. Nově mají k dispozici také renesanční loutnu.  Studenti historických příčných fléten čelí výzvě, kromě barokního typu nástroje mohou nyní vyzkoušet i klasicistní a dokonce romantický,“ vysvětlila vedoucí jmenované katedry, profesorka Barbara Maria Willi. Výběr nástrojů historického typu je velmi specifická a náročná záležitost, protože jsou zpravidla vyráběny v manufakturách, někdy jen jediným člověkem, který velký nástroj staví celý rok a čekací lhůta na něj se počítá na pět a deset let.

Hobojisté taktéž získají barokní podobu nástroje, fagotisté nyní mají k dispozici druhou kopii barokního fagotu. To otevírá dveře ke vnitřnímu pochopení hudby renesance, baroka a klasicismu – skladatelé totiž psávali skladby přesně těmto nástrojům na tělo. Studenti historických smyčcových nástrojů nyní zase získají konkurenční výhodu: mohou si totiž půjčit excelentní smyčce barokního, klasicistního a romantického typu a tak aplikovat poznatky z výzkumu o historických hráčských technik do praxe.

HF JAMU nyní získala také velké množství technologií pro tvorbu zvuku, jeho záznam a reprodukci - např. modulární syntetizér s více než 100 segmenty (moduly), zařízení pro profesionální záznam zvuku v terénu, reproduktorový systém pro osmikanálovou reprodukci apod. Cena je přibližně v řádu milionu korun. „Při prezentaci naší Katedry kompozice, dirigování a operní režie zazní úryvky čtyř skladeb, které s uvedenými technologiemi nějakým způsobem souvisí. Na úvod zazní v mém podání část mé skladby pro jeden ze znějících objektů na pomezí výtvarného umění, které vytvářím (ten není samozřejmě zakoupen, modifikaci jeho zvuku ale obstarávají různé efektové procesory), dále úryvek mé skladby pro osm reproduktorů,“ uvedl vedoucí katedry, docent Dan Dlouhý. Po něm zahraje perkusionista Martin Švec na elektronickou marimbu skladbu anglického skladatele Grahama Fitkina, která rytmizovaně spouští úryvky z projevů politiků. Nakonec skladatel Michal Indrák předvede část své kompozice pro zmíněný modulární syntetizér. Reprodukci zvuku a obsluhu světel bude zabezpečovat spolupracovník Jiří Pejcha. Půjde tedy o různé druhy elektronické hudby.

Všichni oslovení pedagogové a garanti jmenovaných sekcí se shodují, že jde o skutečně mimořádnou záležitost. „Tímto projektem se dostane HF JAMU na srovnatelnou úroveň se špičkovými světovými instituty – alespoň co se materiálního vybavení pro experimentaci a interpretaci týče,“ vysvětlila profesorka Willi. Doplněním vybavení je podle docenta Dlouhého nyní možné učit na daleko vyšší úrovni nové specializace studijního programu Kompozice, který bude následujícího roku na HF JAMU otevřený.  Nové technologie se uplatní při výuce zbylých dvou specializací s názvy Kompozice a Kompozice scénické a filmové hudby. Dlouhý zdůrazňuje, že se jedná obory, které jsou zejména na západních univerzitách běžné a jsou podpořeny velkým technologickým zázemím.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.