JAMU v Brně - Aktuality - Doktorand HF JAMU Pavel Zemen získal prestižní cenu ministra školství

Doktorand HF JAMU Pavel Zemen získal prestižní cenu ministra školství  

Významné ocenění získal student doktorského programu Hudební fakulty JAMU Pavel Zemen. Mladý talentovaný pianista portfolio svých dosavadních úspěchů rozšířil o Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. Ocenění za rok 2019 předal Zemenovi ministr ing. Robert Plaga, Ph.D. osobně.

„Komise ocenila Pavla Zemena právě pro jeho mimořádný talent a jeho pedagogickou činnost v oblasti hudby,“ uvedla Adéla Krejčová z Odboru vysokých škol při MŠMT. Cena se podle ní uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Ocenění podle Krejčové tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 25 tisíc korun. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše deset těchto ocenění. Návrh na udělení této ceny právě Pavlu Zemenovi podal podle statutu soutěže rektor JAMU prof. Mgr. Petr Oslzlý. Brněnská akademie Pavlu Zemenovi pochopitelně gratuluje a jako jeho alma mater je na něj oprávněně hrdá.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.
marecekjamucz